Αναλαμβάνουμε την επαγγελματική κατασκευή ιστοσελίδων
Κατασκευή ιστοσελίδας AvinOil

Κατοχύρωση ονομάτων χώρου

Η dreamcube είναι επίσημος καταχωρητής domain εγκεκριμένος από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) με AM: 12-136

Το κόστος για την κατοχύρωση ενός domain με κατάληξη .gr ή .com.gr ανέρχεται στα 12,50&uro;/έτος με ελάχιστη κατοχύρωση τα δύο έτη.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές είναι κατ'έτος και δεν περιλαμβάνουν Φ.Π.Α.
Η μεταφορά των .gr domain σε εμάς γίνεται δωρεάν εφόσον γνωρίζετε τον κωδικό εξουσιοδότησης του domain.